28 listopada br. dokonano odbioru przebudowy chodnika wraz z zatoką postojową w m. Mokronosy.

W ramach zadania przebudowano 168 mb chodnika, łączna powierzchnia przebudowy to ok. 1000 mk. Chodnik wykonano z kostki betonowej szarej typu "behaton" gr. 6 cm, nawierzchnie zjazdów i zatok postojowych z kostki betonowej grafitowej typu "behaton" gr. 8 cm. Nawierzchnia miejsc postojowych została wykonana z kostki betonowej ECO gr. 8 cm. Natomiast nawierzchnia na zjazdach w ciągu chodnika została wyróżniona kostką betonową czerwoną.

Wykonawcą robót była firma TOM-BRUK z Mieściska.

 Całkowity koszt to 239 077,77 zł. Zadanie zostało sfinansowane przez powiat wągrowiecki przy współudziale firmy MMH ECO-PAL Maciej Piotrowski i Wspólnicy Sp. j. z Mokronos (50 000 zł).