Aktualności

W miesiącu grudniu w ciągu drogi powiatowej nr 1602P w Lasownicy Małej zostało umieszczone oznakowanie pionowe aktywne A-17 "Dzieci".

28 listopada br. dokonano odbioru przebudowy chodnika wraz z zatoką postojową w m. Mokronosy.

13 listopada br. odbył się odbiór chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno.

W środę (17.10.2018 r.) w obecności Starosty Wągrowickiego – Tomasza Kranca, Wicestarosty Wągrowieckiego – Michała Piechockiego, Burmistrza Wągrowca – Krzysztofa Poszwy, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu – Roberta Torza oraz pełnomocnika Wykonawcy – Jacka Janika