13 listopada br. odbył się odbiór chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno.

W ramach I etapu zadania przebudowano 214 m chodnika wraz ze zjazdami do posesji. Chodnik o szerokości 2,0 m wykonano z kostki betonowej typu "cegiełka" gr. 6 cm, do wykonania zjazdów również zastosowano kostkę betonową "cegiełkę" gr. 8 cm.

Zadanie zostało sfinansowane przez powiat wągrowiecki oraz gminę Wągrowiec. Całkowity koszt to to 194 484,81 zł.