W miesiącu grudniu w ciągu drogi powiatowej nr 1602P w Lasownicy Małej zostało umieszczone oznakowanie pionowe aktywne A-17 "Dzieci".

Ponadto na skrzyżowaniu dróg nr 1557P oraz 1560P w m. Gołańcz od strony Czerlina ustawiono aktywny znak A-7 wraz z tabliczką T-6 wskazującą przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu.

Znaki zasilane są solarnie. Za dostarczenie i montaż odpowiedzialna jest firma z Rawicza - RAWZNAK Sp. z o.o. Sp. k.