We wtorek 10.10.2017 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1607P na ul. Bobrownickiej w Wągrowcu.

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu "cegiełka" koloru szarego grubości 6 cm oraz wjazdów do posesji mieszkalnych z kostki betonowej grafitowej typu Behaton grubości 8 cm. W ramach zadania zrealizowano pasy zieleni oraz zwiększono bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez wykonanie dwóch przejść dla pieszych i ustawienie balustrad ochronnych w obrębie przepustu.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo budowlano – drogowe Szymon Włodarczyk z Rogoźna.

Odbioru dokonali: Wicestarosta - Michał Piechocki, Dyrektor PZD - Robert Torz, Inspektor nadzoru - Andrzej Targowski, Przedstawiciel PZD - Michał Piaskiewicz,  Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu - Andrzej Reis, Kierownik budowy - Alicja Głowacka - Skrzypek oraz Wykonawca - Szymon Włodarczyk.

Całkowity koszt przebudowy to 126 971,04 zł brutto. Zadanie zrealizowano ze środków Powiatu Wągrowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.