Dnia 27.09.2017 r.  dokonano odbioru przebudowy zatoki i peronu autobusowego w Popowie Kościelnym.

W ramach przebudowy peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695 wykonano nawierzchnię peronu autobusowego z kostki brukowej grubości 6 cm koloru szarego, nawierzchnię „półzatoki” z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego. Przebudowano również nawierzchnię istniejących zjazdów do nieruchomości.

Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1697P wiązała się z wykonaniem pełnowymiarowej zatoki autobusowej z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Odbioru dokonali Wicestarosta – Michał Piechocki, Dyrektor PZD – Robert Torz, Inspektor nadzoru – Andrzej Targowski, Przedstawiciel PZD – Michał Piaskiewicz, Wójt Gminy Mieścisko – Andrzej Banaszyński oraz Przedstawiciel Wykonawcy.

Koszt przebudowy peronu autobusowego to 30 786,37 zł brutto. Wartość przebudowy zatoki autobusowej to 38 154,96 zł brutto. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego i Gminy Mieścisko (30 000 zł).

Zatoka autobusowa w Popowie Kościelnym

Peron autobusowy w Popowie Kościelnym