Dnia 27.09.2017 r.  dokonano odbioru przebudowy zatoki i peronu autobusowego w Popowie Kościelnym.

W ramach przebudowy peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695 wykonano nawierzchnię peronu autobusowego z kostki brukowej grubości 6 cm koloru szarego, nawierzchnię „półzatoki” z kostki betonowej grubości 8 cm koloru grafitowego. Przebudowano również nawierzchnię istniejących zjazdów do nieruchomości.

Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1697P wiązała się z wykonaniem pełnowymiarowej zatoki autobusowej z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Odbioru dokonali Wicestarosta – Michał Piechocki, Dyrektor PZD – Robert Torz, Inspektor nadzoru – Andrzej Targowski, Przedstawiciel PZD – Michał Piaskiewicz, Wójt Gminy Mieścisko – Andrzej Banaszyński oraz Przedstawiciel Wykonawcy.

Koszt przebudowy peronu autobusowego to 30 786,37 zł brutto. Wartość przebudowy zatoki autobusowej to 38 154,96 zł brutto. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego.

Zatoka autobusowa w Popowie Kościelnym

Peron autobusowy w Popowie Kościelnym