Zamontowano znaki aktywne w ciągu dróg powiatowych.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zostały zamontowane znaki aktywne D-6 w Czeszewie (droga nr 1561P), Chawłodnie (droga nr 1562P) oraz w Gołańczy na ul. Lipowej (droga nr 1562P). Znaki aktywowane są poprzez ruch pieszego w obrębie przejścia. Zadanie wykonane zostało ze środków Powiatu Wągrowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszt to 29 501,55 zł.
Ponadto w Jabłkowie, by zapewnić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu umieszczono znak aktywny A-7 z radarem jednostronnym. Koszt to 6 888,00 zł.
Oznakowanie zasilane jest solarnie.