Zakończono przebudowę drogi nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki.

Prace wykonano na odcinku ca. 825 m.

Wykonawcą robót była firma "KOWALSKI BUDOWNICTWO" Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie.

Całkowity koszt to 909 928,47 zł brutto. Zadanie zrealizowano ze środków Powiatu Wągrowieckiego oraz Miasta i Gminy Skoki.