Dnia 12 lipca 2018 roku przekazano wykonawcy plac budowy - ul. Zamkowa w m. Skoki ( droga powiatowa nr 1677P).

Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe Szymon Włodarczyk z siedzibą w Cieśli . Przewidywany termin zakończenia prac to październik 2018 roku.
Zadanie zrealizowane będzie ze środków Powiatu Wągrowieckiego oraz Miasta i Gminy Skoki.