Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem miniportalu - link do postepowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/24580321-38eb-40a6-b3d2-870353e9504b

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu_podpisany pdf 148.88 KB Jakub Kozłowski
Przedmiar robót pdf 121.45 KB Jakub Kozłowski
SWZ_podpisany pdf 282.09 KB Jakub Kozłowski
Załącznik 1 SWZ Formularz Oferty pdf 141.86 KB Jakub Kozłowski
Załącznik 2 SWZ Ośw. Wykl. Wyk. pdf 87.52 KB Jakub Kozłowski
Załącznik 3 SWZ Ośw. Warunki Udziału pdf 105.56 KB Jakub Kozłowski
Załącznik 4 SWZ Wzór Zobowiązania pdf 129.17 KB Jakub Kozłowski
Załącznik 5 SWZ Wzór Umowy pdf 209.83 KB Jakub Kozłowski
Załącznik 6 SWZ Sczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) pdf 268.16 KB Jakub Kozłowski
Załącznik 7 SWZ Wykaz osób pdf 151.13 KB Jakub Kozłowski
Kwota jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pdf 304.35 KB Jakub Kozłowski
Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 pdf 270.14 KB Jakub Kozłowski
W celu rozpakowania plików skompresowanych w formacie 7z prosimy pobrać darmowe oprogramowanie 7-Zip >>> pobierz <<<
Instrukcja rozpakowania pliku skompresowanego >>> pobierz <<<
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 maj 2021 07:22 Jakub Kozłowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 11:00 Jakub Kozłowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 maj 2021 13:00 Jakub Kozłowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 21 maj 2021 13:01 Jakub Kozłowski