Aktualności

W dniu 14 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór wykonanych robót związanych z przebudową chodnika w m. Srebrna Góra.

Sekretariat Poznańskich Inwestycji Miejskich informuje o zmianie organizacji ruchu.