Aktualności

Z dniem dzisiejszym tj. 18 lipca 2017 r. Powiat Wągrowiecki rozpoczyna prace drogowe związane z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1606 z drogą gminną  w miejscowości  Niemczyn.

Dnia 07 lipca 2017 roku podpisano umowy na przebudowę dwóch skrzyżowań w m. Niemczyn w ciągu drogi powiatowej nr 1606P.

W miesiącu czerwcu zakończono przebudowę skrzyżowania w Wapnie.

W poniedziałek 26 czerwca w gabinecie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca podpisana została umowa.