Aktualności

Dokonano odbioru chodnika w na ul. Rgielskiej w m. Wągrowiec w ciągu drogi powiatowej nr 1608P.

Dnia 03.11.2017 r. dokonano odbioru chodników w m. Kołybki w ciągu drogi powiatowej nr 1606P i w m. Mokronosy w ciągu drogi powiatowej nr 1603P.

Dnia 30.10.2017 r. dokonano odbioru chodnika na ul. Rakojedzkiej w Skokach w ciągu drogi powiatowej nr 1654P.

Dnia 19.10.2017 r. dokonano odbioru chodnika w ciągu drogi nr 1660P w m. Sławica.