Aktualności

Dnia 16.01.2018 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu umieścił na ulicy Bobrownickiej w ciągu drogi powiatowej nr 1607P znaki aktywne A-30 wraz z tabliczką "Wypadki". Na ulicy Leśnej ustawiono znak aktywny B-20 "Stop".

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu udostępnia koncepcję rozbudowy drogi powiatowej nr 1622P ul. Grzybowa (m. Wągrowiec).

Dokonano odbioru chodnika w na ul. Rgielskiej w m. Wągrowiec w ciągu drogi powiatowej nr 1608P.

Dnia 03.11.2017 r. dokonano odbioru chodników w m. Kołybki w ciągu drogi powiatowej nr 1606P i w m. Mokronosy w ciągu drogi powiatowej nr 1603P.