Zadanie realizowane jest w ramach Powiatowego Budżetu Obywalelskiego 2020.
Remont wykonuje Firma Handlowo-Usługowa "Anna" Anna Białobrzycka z Gniezna.
Zakończenie remontu odcinka drogi planowane jest we wrześniu.