W piątek - 13 września 2019 r. - dokonano odbioru technicznego drogi powiatowej nr 1627P.

Wykonawcą robót była firma: F.H.U. KLIMEK Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Jałowcowej 2, 62-100 Kobylec.

W ramach zadania wykonano:

- 650 mb jezdni o szerokości 5,5 m,

-  zjazdy z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

- chodniki z dopuszczeniem ruchu rowerowego – kostka betonowa, szara gr. 6 cm,

- zatoki parkingowe z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm.

Ponadto rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowano sieć elektryczną, przestawiono słupy i lampy uliczne.

Nastąpiła również zmiana stałej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h, zamontowanie progów zwalniających oraz wyznaczenie przejść dla pieszych – część oznakowania to znaki aktywne zasilane solarnie.

Całkowity koszt inwestycji to 3 014 608,23 zł brutto. Zadanie sfinansowane zostało przez Powiat Wągrowiecki przy współudziale Miasta Wągrowca (630 274,35 zł).