W środę (17.10.2018 r.) w obecności Starosty Wągrowickiego – Tomasza Kranca, Wicestarosty Wągrowieckiego – Michała Piechockiego, Burmistrza Wągrowca – Krzysztofa Poszwy, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu – Roberta Torza oraz pełnomocnika Wykonawcy – Jacka Janika

w starostwie powiatowym podpisano umowę na rozbudowę ul. Nad Nielbą w Wągrowcu. Wykonawcą robót będzie firma: F.H.U. „KLIMEK” – Roboty Drogowe – Brukarstwo z siedzibą przy ul. Jałowcowa 2, 62-100 Kobylec reprezentowana przez Panią Elżbietę Janik.

W ramach zadania zaplanowana jest:

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowa sieci elektrycznej wraz z przestawieniem słupów i lamp ulicznych,

- wykonanie 650 mb jezdni o szerokości 5,5 m,

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

- wykonanie chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego – kostka betonowa, szara gr. 6 cm,

- zatok parkingowych z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm,

- zmiana stałej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h, zamontowanie progów zwalniających oraz wyznaczenie przejść dla pieszych – część oznakowania to znaki aktywne zasilane solarnie.

            Powiat na roboty budowlane przeznaczył 2 925 238,23 zł.