W nawiązaniu do zbliżających się wyborów samorządowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu informuje o możliwości uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklam wyborczych w pasie drogowym.

W świetle przepisów ustawy o drogach publicznych wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery, afisze i hasła wyborcze są reklamami, a umieszczanie ich w pasie drogowym, może nastąpić wyłącznie w obrębie obszarów zabudowanych (oznakowanych znakami pionowymi D-42, D-43), za zezwoleniem zarządcy drogi.

Umieszczenie baneru nie może powodować przesłaniania znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem uzyskania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem (do pobrania na stronie: https://pzdwagrowiec.pl/wnioski-do-pobrania ) wraz z:

- mapą zasadniczą w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji,

- wzorem reklamy z wymiarami,

- terminem umieszczenia reklamy,

- informacją o miejscu umieszczenia reklamy,

- zgodą właściciela obiektów budowlanych, na których umieszczane będą reklamy ( np. słupy oświetleniowe, energetyczne).

 

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę zgodnie z Uchwałą Nr XIX/83/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004r., zmieniona Uchwałą Nr XIX/212/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2006r, w wysokości:

- za zajęcie pasa drogowego przez powierzchnię reklamy: 2,00 zł/ m2/1 dzień.