W związku z remontem przejazdu kolejowego w m. Gołańcz , w imieniu Firmy LWZ Sp. z o.o., uprzejmie informujemy, że od dnia 03.09.2018 r . do dnia 18.09.2018r.,  w/w przejazd zostanie zamknięty.

Objazd zostanie poprowadzony w sposób następujący:

  • Dla pojazdów o masie do 3,5t: za skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 193 i drogi powiatowej nr 1559P drogą 1559P do Rybowa, a następnie drogą 1600P do skrzyżowania z DW193 w Gołańczy. W przeciwnym kierunku analogicznie.
  • Dla pojazdów o masie powyżej 3,5t: z Margonina ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 190 i 193 drogą nr 193 do Ronda Chodzieskiego w Wągrowcu, a następnie drogą powiatową (ul. Reja) do Ronda Kcyńskiego i dalej ulicą Kcyńską do drogi wojewódzkiej nr 241, prowadzącej do ronda w okolicach miejscowości Morakowo. W przeciwnym kierunku analogicznie.