W dniu 14 sierpnia 2018 r. odbył się odbiór wykonanych robót związanych z przebudową chodnika w m. Srebrna Góra.

Przebudowa chodnika  realizowana była  w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Wągrowieckiego, które to zadanie do konkursu zgłosił mieszkaniec Srebrnej Góry p. Wojciech Rochowiak przy poparciu mieszkańców. Długość chodnika to 246 mb o szerokości 2,00 m obejmowała regulację istniejących wjazdów, ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm, obrzeża, krawężnika na odcinku chodnika. Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk z Cieśle k. Rogoźna. Na odbiorze obecny był wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego - Michał Piechocki, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu  oraz przedstawiciele ze strony wykonawcy.

Wartość całkowita zadania 118 584,27.