W ubiegłym tygodniu dokonano odbioru chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza m. Wapno.

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej, brukowej gr. 6 cm koloru szarego oraz nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego.

Odbioru dokonali Starosta - Tomasz Kranc, Wicestarosta - Michał Piechocki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu - Robert Torz, Inspektor nadzoru - Andrzej Targowski, Wójt Gminy Wapno - Zbigniew Grabowski oraz Wykonawca - Tadeusz Kopała.

Wartość zadania to 51 606,32 zł brutto. Zadanie sfinansowane było ze środków Gminy Wapno (10 000 zł) i budżetu powiatu wągrowieckiego (41 606,32 zł).